TRANSLATE

keskiviikko 29. joulukuuta 2004

Diagnoosin asettamisen vaikeus

Autismissa ja autismin kaltaisissa oireissa on kyseessä autismikirjon häiriö. Näitä ovat, mm. High Functioning Autism (HFA), Aspergerin oireyhtymä sekä kehitysvammaisuuteen tai muihin samankaltaisiin sairauksiin liittyvät autistiset häiriöt. Autismikirjon häiriö sisältää erilaiset autismin kirjoon kuuluvat diagnoosit.

Autismi on keskushermoston neurobiologinen kehityshäiriö, johon liittyy monia tekijöitä aivojen synapsien, hermosolujen ja hermosoluverkkojen välisissä yhteyksissä. Leo Kannerin mukaan autistinen yksinäisyys ja pakonomainen tarve samanlaisena toistuviin asioihin olivat lapsuusiän autismin piirteet. Sittemmin autismin käsite on laajentunut autisminspektrin – autismin kirjon – häiriöiksi pervasive developmental disorders = laaja-alaiset kehityshäiriöt, jotka uusimmassa amerikkalisessa DSM-5 tautiluokituksessa kuvataan yleisdiagnoosilla autismikirjon häiriö.

Autismin kirjon alatyypit ovat ICD-10 WHO:n tautiluokituksen mukaan Suomessa:
  • F84 Laaja-alaiset kehityshäiriöt
  • F84.0 Lapsuusiän autismi
  • F84.1 Epätyypillinen autismi
  • F84.2 Rettin oireyhtymä
  • F84.3 Muu lapsuusiän persoonallisuutta hajottava eli disintegratiivinen kehitys­häiriö
  • F84.4 Älylliseen kehitysvammaisuuteen ja kaavamaisiin liikkeisiin liittyvä hyperaktiivisuusoireyhtymä
  • F84.5 Aspergerin oireyhtymä
  • F84.7 Muu lapsuusiän laaja-alainen kehityshäiriö
  • F84.9 Määrittämätön lapsuusiän laaja-alainen kehityshäiriö
Autismi määritellään ja diagnostisoidaan käyttäytymisen perusteella. Autismikirjon häiriön yksilöllisyys ja monimuotoisuus näkyy kommunikaation ja sosiaalisen vuorovaikutuksen piirteiden kirjona eri henkilöillä erilaisina yhdistelminä. Tähän liittyy stereotyyppistä, toistavaa käyttäytymistä, maneereita, totunnaistapoja ja kaavamaista käyttäytymistä. Ajoittain esiintyy vaihtelevaa ali- tai yliherkkyyttä ympäristön ärsykkeille.

Oirekuva vaihtelee henkilöstä toiseen yksilöllisesti ja muuttuu ajankuluessa yksilön kehityksen myötä. Eri lääkärit ovat saattaneet antaa samalle henkilölle hyvin erilaisia diagnooseja. Uudessa DSM-5 luokituksessa onkin luovuttu diagnostisten rajojen asettamisesta sen vaikeuden takia.Kulomäki T. (1992) Mitä on autismi. Sosiaali- ja terveyshallitus, Helsinki

Moilanen I., Mattila M-L., Lokusa S. ja Kielinen M. (2012) Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Duodecim 2012;128(14):1453-62
Gillberg C. (1989) Autism och andta barnpsykoser. Natur och Kultur, Stockholm
Gillberg C. & Hellegren I. (1990) Barn och ungdom psykiatri. Natur och Kultur, Stockholm
Wing L. (1981) Asperger's syndrome: a clinical account. Psychological Medicine11Wing L. (1992) Manifestations of social problems in high-functioning autistic people. In E. Schopler and G.B.Mesibov (toim.) High-Functioning People with Autism. Plenum, New York

Tähän mennessä tapahtunut

Miten autistinen oireyhtymä todetaan
Mitä tiedetään autistisen oireyhtymän syistä
Millainen on autistinen aikuinen
Millaista on autistinen käytös
Kommunikaatiotaidot kehittyvällä nuorella
Millainen on autistinen nuori?
Erityisharrastukset auttaa koulussa
Millainen on autistinen koululainen?
Näin toimii autistinen pikkulapsi
Millainen on autistinen pikkulapsi
Millainen on autistinen vauva
Miten autistinen oireyhtymä näkyy
Miten yleinen on autistinen oireyhtymä
Lapsuuden psykoosi
Mitä tiedettiin autismista
Hoitajan mukaan poika on "liian tarkka"
Millä normaalisuus määritellään?
Epätasapaino lahjakkuuden eri osa-alueilla
Kuinka arvioida vanhemmuutta
Mikä on lasten ja perheiden oikeus
Lääkäri vaati huostaanottoa
Perhe vaatii lapsensa kotihoitoa
Huostaanotto hoidollisista syistä
Sairaalakouluun
"Mitä psykiatrit ovat sanoneet, emme ota kantaa"
Asperger-diagnoosin vaikutus?
Kun serkun perhe kieltäytyi hoidosta
Kaupunki ei ole hyvä elinympäristö lapselle
Lääkkeillä tyhjä katse, pakkoliikkeitä, väsymystä ja ahmintaa
Käppyröillä ja hoidoilla vammaiseksi
Isät epäilevät koneistoa, vaikka vika on mielessä
Miten juuri päädyitte ottamaan yhteyttä minuun?
Onko aspergerin mahdollisuudesta ollut puhetta?
Kotona poika on paremmassa kunnossa kuin sairaalassa
Löytyikö neurologisista tutkimuksista mitään?
Vajaaälyisyys -diagnoosi mykisti vanhemmat
Yhtäkkiä poika oli omissa maailmoissaan
Lapsen psykoosi-diagnoosi ei kerro ongelman luonteesta
Veli vetäytyi omiin oloihinsa, höpötteli ja liikehti omituisesti
Tämä ei ole sama lapsi, joka lähti lomalle
Tarvitsemme asianmukaista tukea
Mistä apua psykoosi-diagnoosin saaneelle 9-vuotiaalle?
Mitä tapahtui lapselle koulussa?
Lapsi diagnoosien metsässä