TRANSLATE

tiistai 28. joulukuuta 2004

Toisen ymmärtämisen ja oman tahdon osoittamisen ongelma

Autismikirjon häiriö ei ole vamma. Vaan poikkeavuus yksilön kontaktissa, kommunikoinnissa ja käyttäytymisessä.

Kontaktissa toisiin ihmisiin katsekontakti on häilyvää. Vastaukset tulee hitaasti ja jähmeästi. Vastavuoroisuus on heikkoa ja toiminta omaehtoista. Yhteisen kohteen huomiossa on suuria vaikeuksia, koska molemmat osapuolet kiinnittävät huomiota eri tekijöihin ja asioihin.

Autistinen ihminen näkee helpommin yksityiskohdat, kuin kokonaisuuden, jonka hahmottamisessa hänellä on usein vaikeuksia. Tämä näkyy myös kielen ja kommunikoinnin kehityksen viivästymisenä ja poikkeavuutena. Odottamisen, vuorottelun ja yhteistyön ongelmia esiintyy. Toisen ihmisen motivaation ja toiminnan tarkoituksen ymmärtäminen on hidasta ja heikkoa. Tämä johtaa tulkinnan ongelmiin ja sosiaalisen selviytymisen vaikeuksiin.

Kielen ja kommunikoinnin erityispiirteitä ovat viivästyneen ja poikkeavan vuorovaikutuksen, jäljittelyn kehityksen heikkous. Toisen ymmärtämisen ja oman tahdon osoittamisen ongelmat. Passiivisen ja aktiivisen sanaston suppeus, puheen ymmärtämisen ongelmat sekä spontaanin puheen tuottamisen ongelmat, kuten miten ja miksi puhua.

Viestinnän funktiota on viakea oivaltaa. Myös hiljaisen ei-kielellisen tiedon välittäminen ja tulkitseminen on ongelmallista samoin kun puheen tuottaminen. Käsitteiden väärin ymmärrystä, kielen konkretiaa, kielenhallinnan ja keskustelutaitojen heikkoutta esiintyy.

Käyttäytymiseen liittyy omaehtoisuus, juuttuminen, pakkotoiminnot, uhmakkuus, raivotuminen, haastava käytös ja vaikeus rauhoittua stressitilanteessa muiden ihmisten tavoin. Huomattavat sosiaalisen toiminnan vaikeudet ovat käyttäytymiseen liittyviä piirteitä. Tämä näkyy erityisesti suhteessa muihin lapsiin tai vertaisiin. Sisarus- ja toverisuhteet saattavat olla todella ongelmaisia. Yleensä rauhoittumista ei edistä puhuminen, se vaan lisää stressiä. Parasta on löytää joksikin aikaa rauhallinen yksinäinen paikka.

Autismissa on kyse laaja-alaisista, yksilöllisistä vaikeuksista, jotka kumpuavat neurologisen kehityksen pohjalta. Käyttäytymisessä ilmeneviä yksilöllisiä vaikeuksia on sosiaalisuudessa, kommunikaatiossa, omalaatuisina piirteinä ja aistimuksissa havaintokokemusten erilaisuutena.

Kulomäki T. (1992) Mitä on autismi. Sosiaali- ja terveyshallitus, Helsinki

Moilanen I., Mattila M-L., Lokusa S. ja Kielinen M. (2012) Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Duodecim 2012;128(14):1453-62
Gillberg C. (1989) Autism och andta barnpsykoser. Natur och Kultur, Stockholm
Gillberg C. & Hellegren I. (1990) Barn och ungdom psykiatri. Natur och Kultur, Stockholm
Wing L. (1981) Asperger's syndrome: a clinical account. Psychological Medicine11Wing L. (1992) Manifestations of social problems in high-functioning autistic people. In E. Schopler and G.B.Mesibov (toim.) High-Functioning People with Autism. Plenum, New York


Tähän mennessä tapahtunut

Miten autistinen oireyhtymä todetaan
Mitä tiedetään autistisen oireyhtymän syistä
Millainen on autistinen aikuinen
Millaista on autistinen käytös
Kommunikaatiotaidot kehittyvällä nuorella
Millainen on autistinen nuori?
Erityisharrastukset auttaa koulussa
Millainen on autistinen koululainen?
Näin toimii autistinen pikkulapsi
Millainen on autistinen pikkulapsi
Millainen on autistinen vauva
Miten autistinen oireyhtymä näkyy
Miten yleinen on autistinen oireyhtymä
Lapsuuden psykoosi
Mitä tiedettiin autismista
Hoitajan mukaan poika on "liian tarkka"
Millä normaalisuus määritellään?
Epätasapaino lahjakkuuden eri osa-alueilla
Kuinka arvioida vanhemmuutta
Mikä on lasten ja perheiden oikeus
Lääkäri vaati huostaanottoa
Perhe vaatii lapsensa kotihoitoa
Huostaanotto hoidollisista syistä
Sairaalakouluun
"Mitä psykiatrit ovat sanoneet, emme ota kantaa"
Asperger-diagnoosin vaikutus?
Kun serkun perhe kieltäytyi hoidosta
Kaupunki ei ole hyvä elinympäristö lapselle
Lääkkeillä tyhjä katse, pakkoliikkeitä, väsymystä ja ahmintaa
Käppyröillä ja hoidoilla vammaiseksi
Isät epäilevät koneistoa, vaikka vika on mielessä
Miten juuri päädyitte ottamaan yhteyttä minuun?
Onko aspergerin mahdollisuudesta ollut puhetta?
Kotona poika on paremmassa kunnossa kuin sairaalassa
Löytyikö neurologisista tutkimuksista mitään?
Vajaaälyisyys -diagnoosi mykisti vanhemmat
Yhtäkkiä poika oli omissa maailmoissaan
Lapsen psykoosi-diagnoosi ei kerro ongelman luonteesta
Veli vetäytyi omiin oloihinsa, höpötteli ja liikehti omituisesti
Tämä ei ole sama lapsi, joka lähti lomalle
Tarvitsemme asianmukaista tukea
Mistä apua psykoosi-diagnoosin saaneelle 9-vuotiaalle?
Mitä tapahtui lapselle koulussa?
Lapsi diagnoosien metsässä