TRANSLATE

Autismin ja psykoosin diagnoosit

Autismin kirjon häiriöt
Psykoosihäiriöt
F84.0 lapsuusiän autismi
F84.1 Epätyypillinen autismi
F84.2 Rettin oireyhtymä
F84.3 Disintegratiivinen kehityshäiriö
F84.4 Hyperaktiivisuusoirehäiriö
F84.5 Aspergerin oireyhtymä
F84.8 Muu lapsuusiän laaja-alainen
kehityshäiriö
F84.9 Määrittämätön lapsuusiän
laaja-alainen kehityshäiriö

F20 Skitsofrenia
F21 Skitsotyyppinen häiriö
F22 Pitkäaikaiset harhaluuloisuushäiriöt
F23 Akuutit ja ohimenevät psykoottiset häiriöt
F28 Muu ei-elimellinen psykoottinen häiriö
F29 Määrittämätön ei-elimellinen psykoottinen häiriö


Autismin kirjon lievimpien muotojen ja psykoosihäiriöiden erottaminen toisistaan on keskeinen haaste mielenterveystyössä. Samankaltaisesta ilmiasusta huolimatta autismin kirjon lievimmillä muodoilla ja psykoosihäiriöillä on tärkeitä eroja, jotka on syytä selvittää moniammatillisesti.

Autisminkirjon häiriö ja psykoosihäiriö voivat esiintyä myös yhdessä, mutta se on harvinaista.

Autismin kirjon henkilöillä on nuoruudessa tavallista suurempi riski psykoosioireiden kokemiseen.

Tehokkaan tuen ja kuntoutuksen mahdollistamiseksi autismin kirjon häiriöiden diagnosoimiseen pitäisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti