TRANSLATE

Autismikirjon nuoret eivät ole psykiatrisia potilaita

Klaus Rannan ja Matti Holin kirjoitus (HS Mielipide 11. 3.) ei vakuuttanut meitä siitä, että autismin kirjon nuoret saavat parasta mahdollista heille kuuluvaa hoitoa ja kuntoutusta. Kirjoituksessa oli paljon aikomuksia, suunnitelmia ja kehittelyä.
Ihmetystä herättää toimintatapa, jossa olemassa olevat palvelut lopetetaan, vaikka korvaavia palveluja vasta kehitellään.
Hus psykiatrian toimintasuunnitelmassa 2010–2015 kirjoitetaan seuraavasti: "Osa psykiatrisesta toiminnasta kohdistuu harvinaisiin, erityisosaamista vaativiin potilasryhmiin, kuten neuropsykiatrisiin potilaisiin. Näitä ryhmiä varten keskitetään palvelut osaamiskeskuksiin ja tarvittaessa tarjotaan niihin liittyviä konsultaatioita keskitettyjen vastaanotto- ja osastopalvelujen lisäksi."
Ennen kuin Hus psykiatria saa nämä erinomaiset suunnitelmat käytäntöön, miten käy väliinputoajanuorille? Miten hoito järjestetään maaliskuussa lopetettavan Kipinä-osaston nuorille, joiden kuntoutus yllättäen nyt keskeytyy, ja niille, jotka olisivat tällaisen hoidon tarpeessa?
Neuropsykiatristen häiriöiden kirjo on laaja. Vanhempien kokemus on, ettei toimintasuunnitelmassa kuvattua "harvinaista ja erityisosaamista vaativaa" osaamista ole nuorisopsykiatrisilla osastoilla, vaikka niin väitetään. Osastoilla vanhemmat joutuvat usein kertomaan hoitotaholle nuortensa erityispiirteistä ja mielen maailmasta. He ovat todellisia asiantuntijoita ja heitä tulisi kuunnella, kun hoitomuotoja kehitetään tai lakkautetaan.
Yleisesti ottaen vanhempien kokemus on, että heidän nuorensa jäävät tyhjän päälle siirtyessään lastenpsykiatrialta tai -neurologialta nuorisopsykiatrian puolelle.
Neuropsykiatriset potilaat ovat neurologian ja psykiatrian välimaastossa. Ylilääkäri Risto Vataja ja psykiatrian professori Jyrki Korpela ovat ehdottaneet, että Suomessa voitaisiin edistää alan osaamista perustamalla neuropsykiatrian erityispätevyys. Sen voisi saada riittävän koulutuksen ja käytännön palvelun suorittanut neurologi tai psykiatri (Duodecim 2007).
Ympärivuorokautista tukea ja kuntoutusta tarvitsevan autismin kirjon nuoren paikka ei ole psykiatrisella osastolla. Kotiin tehtävästä jalkautuvasta työstä taas ei koeta saatavan vastaavaa hyötyä. Autismin kirjon häiriön nuori ei ole psykiatrinen potilas. Erilaisuutensa vuoksi hän tarvitsee usein kuntoutusta ja hoitoa voidakseen sopeutua maailmaan, jonka hän kokee neurobiologisista syistä stressaavana ja jossa hänen voi ajoittain olla vaikea toimia.

Maija Laitinen
Petra Hietala-Rasku
Maija Isola
Pro nepsy, nuoret ja lapset -ryhmä
HS Mielipide 23.3.2015