TRANSLATE

maanantai 29. kesäkuuta 2015

Lapsen oikeus olla lapsi ja asua oman perheensä kanssa

"Valtakunnallinen vammaisneuvosto haluaa kiinnittää huomiota lapsiperheiden tukemiseen. Vammaista lasta tuetaan myös tukemalla hänen perhettään ja perheen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Vammaisen lapsen edun toteutumiseksi on kiinnitettävä erityistä huomiota palveluohjaukseen ja palvelusuunniteluun. Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös perheisiin, joissa vanhemmat syystä tai toisesta asuvat eri osoitteissa.

Vammaisen lapsen osallisuuden vahvistaminen on erityisen tärkeää. Patricia McNeilly Queensin ylipistosta Belfastista on tutkinut vammaisten lasten ja nuorten osallistumiskokemuksista. Monet vammaiset lapset ja nuoret kokevat, että aikuiset ohittavat heidät päätöksenteossa. He haluaisivat, että ammattilaiset puhuisivat suoraan heille eivätkä heidän vanhemmilleen. Monille on jopa epäselvää, miksi eri ammattilaiset tapaavat heitä. Kun heidät otetaan mukaan keskusteluun, heidän luottamuksensa ja oman mielipiteen ilmaiseminen lisääntyvät ja he ovat aktiivisempia. 


Valtakunnallinen vammaisneuvosto haluaa korostaa vammaisen lapsen oikeutta olla ensisijaisesti lapsi ja asua oman perheensä kanssa aina kun se on mahdollista. Lapsen tulee YK:n vammaissopimuksen hengen mukaisesti voida elää yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa omassa lähiyhteisössään, käydä omaa lähipäiväkotia ja lähikoulua. Vammaisen lapsen tarvitsemien palveluiden on tarkoituksenmukaista tulla hänen omaan arkiympäristöönsä."Ote valtakunnallisen vammaisneuvoston lausunnosta 17.6.2015 docword-tiedosto