TRANSLATE

keskiviikko 27. huhtikuuta 2005

Sairaalakoulussa

Olen pahoillani että viime tapaaminen jäi kesken.  Esittelemäsi ”reissuvihko” on todella hyvä idea. Toivottavasti pääsemme vielä hyödyntämään sitä ennenkuin koulut loppuu. Ongelmallista on vihkon kuljetus kodin ja koulun välillä, sillä emme saa tavata lastamme kovin usein. Muistan kuitenkin, että sairaalakouluun voi sähköpostia lähettää.  Toivoisimmekin, että voisimme hoitaa ”reissuvihkoa” näin sähköpostitse.

Haluaisin antaa muutaman vinkin, josta voisi olla hyötyä lapsenne opetuksessa – sitten kun hän taas todetaan koulukuntoiseksi. Kuten sanoit, hyvän ja luottamuksellisen suhteen luominen aikuisten ja lapsen välille on tärkeä pohja lapsen oppimiselle.

Viimeksi yrtin selvittää sairaalakoulun pedagogisia käytäntöjä ja niiden suhdetta lapsen hoidon perusteisiin - miten kolmikanta perhe – koulu – hoitoyhteisö toimii. Se että koulussa ja sairaalassa on selkeät säännöt ja rajat on varmasti hyvä asia niin lapselle, perheelle kuin koulun henkilökunnalle ja hoitoyhteisölle. Se on tullut meille selväksi, että sairaalakoulu on alisteinen hoidolle ja perhe on tässä kolmikannassa alisteinen sekä hoitolaitokselle että koululle.

Tässä on kuitenkin tietty ristiriita vapaan yhteiskunnan normistoon, jossa olemme tottuneet siihen, että perheessä päätetään lapsen kasvatuksesta ja hoidosta. Tämä voi aiheuttaa kitkaa yhteistyölle. Monet perheet varmasti mielellään jättävät lapsen ongelmien selvittämisen ”asiatunijoiden” haltuun. Tällöin säästytään ristiriidoilta, mutta tärkeä osa asiantuntijuutta jää käyttämättä jos ”perheen asiantuntijuus” jää hyödyntämättä.

Todellinen aito yhteistyö lähtee vapaasta tahdosta – kokonaisuudesta, jossa perhe, koulu ja hoitava taho toimivat tasaveroisina kumppaneina ilman hierarkisia alistussuhteita – vain vapautuneessa ilmapiirissä voidaan ilman ennakkoasenteita löytää parhaat menetelmät ja sitoutua lapsen kuntoutuksen tueksi. Kaikkien pitäisi olla valmiit oppimaan omista virheistään ketään syylistämättä – vain näin saadaan kaikki voimavarat parhaaseen käyttöön. Tämä tarkoittaa yhteisten pelisääntöjen löytämistä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti