TRANSLATE

sunnuntai 29. toukokuuta 2005

Pari kommenttia vielä...

Wisc* testissä oli suuria eroja eri osioiden välillä. Matemaattiset ja kirjalliset taidot oli lähes normaleja, kun taas sosiaaliset taidot oli alle ikätason. Kokonaistulos teki kuitenkin lapsesta vajaaälyisen. Psykiatristen tutkimusten tulos oli psykoosi.

AS-lapsille tyypillinen tulos on korkeat pisteet "blockdesign"-osiossa ja muuhun tasoon nähden heikot pisteet kuvien järjestämisessä tarinaksi. Onko sinulla näistä yksityiskohtaisia tietoja tai muistiinpanoja?

Psykoosi on hämärä käsite jonka taakse psykiatrit mielellään piiloutuvat, kun eivät yhtään tajua ongelman luonnetta.

Nykyisellä lasten psykiatrian osastolla kaksi viikkoa sitten sain lapsen paperit pyynnöstä vain näytille. Lääkäri ei nähnyt syytä kaksoisdiagnoosiin. Asperger on hänen mielestään vain muoti-ilmiö ja jopa haitallinen, sillä se leimaa lasta koko loppuikänsä.

Lääkäri on siis toiminut laittomasti, ja lisäksi hän on tietämätön ja asiakkailleen haitallinen. AS on jo 20 vuotta länsimaissa tutkittu ilmiö, jonka perinnöllinen tausta ja neurologiset piirteet tunnetaan jo varsin yksityiskohtaisesti. Se ei ole millään tavalla leimaavampi tai epämääräisempi käsite kuin esim psykoosi, skitsofrenia tai persoonallisuushäiriö. Se on itse asiassa monella tapaa konkreettisempi ja paremmin määritelty kuin nämä. AS:aan liittyy myös paljon positiivisia piirteitä, sen kanssa elämiseen on olemassa monenlaisia tukisysteemejä, ja lisää on kehitteillä. Lapsen koulunkäynnin ja yleisen hyvinvoinnin kannalta olisi todella vastuutonta jättää tämä mahdollisuus tutkimatta.

Kertoessani, että haluan paperit, viedäkseni lapsen Aspergerklinikalle tutkimuksiin, lääkäri lupasi pyytää konsultaatiota lasten neurologian osastolta. 
*Wisc, Wechsler Intelligence Scale for Children