TRANSLATE

lauantai 19. maaliskuuta 2005

Autistisen lapsen väärä diagnoosi traumauttaa koko perheen

Kolme äitiä kirjoittaa kuinka autistiset oireyhtymät voidaan sekoittaa psykiatrisiin häiriöihin. Väärä diagnoosi,  saattaa todellakin johtaa lapsen “hoidolliseen huostaanottoon” vaikka autistisen lapsen hoidon pitäisi olla perhekeskeistä. Perheemme oli mukana omaisjärjestön terapiaryhmässä, jossa kaikki perheet olivat kokeneet väärin perustein tapahtuneen hoidollisen huostaanoton tai lapsen laitostamisen, kun autismin oireet oli virheellisesti pantu huonon kasvatuksen tiliin. 

Tämä kokemus on perheelle tragedia tragediassa, sillä autistinen lapsi on jo sinänsä perheelleen valtava haaste. Hakiessaan apua vanhemmat kuitenkin kohtaavat viranomaiset jotka epäilevät vääristynyttä vuorovaikutusta ja lapsen hyväksikäyttöä. Suvun ja naapurien yllätykseksi lapsi, jota on vuosikausia rakkaudella ja ymmärryksellä kasvatettu otetaan perheeltä pois.

Lapsen laitostaminen osoittaa konkreettisesti perheen kyvyttömyyden hoitaa oma lapsensa samalla syyllistäen ja traumauttaen  koko perheen. Kun autistinen lapsi laitostetaan hoidon tärkein resurssi menetetään sen sijaan, että perhe saisi vaativassa  tehtävässään tarvitsemansa tuen. Laitostaminen sinänsä on vaativa ja pitkäaikainen prosessi. Omiin oloihinsa vetäytyvältä lapseltamme laitostaminen kesti vuoden kiinnipitoineen ja eristyksineen, ennen kuin hän ”suostui ottamaan vastaan hoitoa”. Kotihoidossa ei vastaavia menetelmiä tarvittu.