TRANSLATE

lauantai 19. helmikuuta 2005

"Asperger vain muoti-ilmiö"

Kiitos hyvistä neuvoista. Jotkut asiat olen jo pannut vireille. Sairaalan potilaskertomusten yhteenvedon saimme jo tutkimusosastolta. 

Neuropsykologisia testejä ei tiettävästi ole tehty. Wisc testissä oli suuria eroja eri osioiden välillä. Matemaattiset ja kirjalliset taidot oli lähes normaleja, kun taas sosiaaliset taidot oli alle ikätason. Kokonaistulos teki kuitenkin lapsesta vajaaälyisen. Psykiatristen tutkimusten tulos oli psykoosi.

Nykyisellä lasten psykiatrian osastolla kaksi viikkoa sitten sain lapsen paperit pyynnöstä vain näytille. Lääkäri ei nähnyt syytä kaksoisdiagnoosiin. Asperger on hänen mielestään vain muoti-ilmiö ja jopa haitallinen, sillä se leimaa lasta koko loppuikänsä.

Kertoessani, että haluan paperit, viedäkseni lapsen Aspergerklinikalle tutkimuksiin, lääkäri lupasi pyytää konsultaatiota lasten neurologian osastolta. Hän antoi lopulta vuodelle 1996 päivätyn Aspergerin seulontalomakkeen täytettäväksi.

Yritin täyttää sen varovasti ja harkiten. Kaikki kohdat mielestäni osoittivat silti lievää tai täysin aspergerille ominaisia piirteitä. Kysyin vielä milloin konsultaatio tulee, hän arveli sen tulevan  keväällä.